สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำบัญชีข้อมูลยา (Drug catalog)


วันที่ 29/3/2561 - 29/3/2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 27/3/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : เภสัชกร และ/หรือ ผู้รับผิดชอบงาน Drug catalog
รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรดนำ notebook และ ปลั๊กไฟมาใช้ในประชุมดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ pongpaka.p.jpg   

Project Manager : พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
044-248870-4 #5670, 090-8808234
pongpaka.p@nhso.go.th
12/03/2561 23:19 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875