สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 adsadawut.s.jpg        นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 0845441004
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5495
อีเมล์ adsadawut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875