สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 anit.b.jpg        นายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 090-197-5229
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5673
อีเมล์ anit.b@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมเดิม)
2. ขึันทะเบียนหน่วยบริการ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875