สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 chawalit.s.jpg        นายชวฤทธิ์ แสงโทโพธิ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างพนักงานขับรถ ระดับ S1
โทรศัพท์ 090-197-5285
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ chawalit.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875