สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 kanokorn.jpg        นางสาวกนกอร ชุติรดากุล
ตำแหน่งพนักงานโครงการ
โทรศัพท์ 062-6293291
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5665
อีเมล์ kanokorn.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงาน outsource Audit

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875