สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 lalitaya.k.jpg        แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 084-8753572
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ lalitaya.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875