สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 pongpaka.p.jpg        ภญ.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-8808234
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5670
อีเมล์ pongpaka.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : ระบบยาและวัคซีน Drug catalog แพทย์แผนไทย งานมะเร็ง

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875