สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 pronpimol.p.jpg        นางสาวพรพิมล ภูสองชั้น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 0613979405
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5662
อีเมล์ pronpimol.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ม.41 จิตอาสาราชประชาสมาสัย เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875