สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 20151013152942.jpg        นางสาวสกุลรัตน์ อภัยศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 098-2797698
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5665
อีเมล์ sakulrat.a@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : กองทุนฟื้นฟสมรรถภาพด้านการแพทย์ , LTC , Palliative Care

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875