สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 samran.p.jpg        นายสำราญ ภูมิจันทึก
ตำแหน่ง ลูกจ้างพนักงานขับรถ ระดับ S1
โทรศัพท์ 090-197-5232
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ samran.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875