สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 20141121101243.jpg        นางสาวสุพรรณี ชูเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 098-2797696
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5657
อีเมล์ supannee.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. งานประชาสัมพันธ์ สนับสนุนภารกิจงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
2. เครือข่ายวิชาชีพ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875