สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 trarus.n.jpg        นายตรารัศมิ์ นาคดิลก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1170-4083
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ trarus.n@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875